ἄντυξ

ἄντυξ, -γος
Grammatical information: f.
Meaning: `edge, rim of anything round; rail of chariot' (Delebecque Cheval 177f.) (Il.)
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Explained as ἀνά and a root noun -τυξ to τεύχω, τετυκεῖν, but these have -χ-, -κ- and the etym. does not convince: this type of etymology should be seriously questioned. Speculations in vW. Resembles ἄμπυξ (but gen. -κος), which has no etym. (s. v.). Cf. καταῖτυξ, which is also unclear .
Page in Frisk: 1,115

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἄντυξ — edge fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • άντυξ — η (Α ἄντυξ, υγος) (Τεχνολ. Τοπογρ.) αρχ. 1. η περιφέρεια ή το χείλος κάθε πράγματος με κυκλικό ή καμπυλωτό σχῆμα 2. κύκλος μεταλλικός που περιέβαλλε την ασπίδα 3. ο γύρος του δίφρου που χρησίμευε για στήριγμα ή λαβή ή για την εξάρτηση των ηνίων 4 …   Dictionary of Greek

 • ἀντύγων — ἄντυξ edge fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυγα — ἄντυξ edge fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυγας — ἄντυξ edge fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυγες — ἄντυξ edge fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυγι — ἄντυξ edge fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυγος — ἄντυξ edge fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυξι — ἄντυξ edge fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄντυξιν — ἄντυξ edge fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • κυανάντυξ — κυανάντυξ, υγος, ὁ, ἡ (Α) αυτός που έχει κυανό θόλο. [ΕΤΥΜΟΛ. < κύανος + ἄντυξ, υγος «θόλος» (πρβλ. ευ άντυξ, λευκ άντυξ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.